You can also send us an email:


Principal Investigator (PI) Pawel Jerzy Wójcik, Ph.D.
E-mail: pawel.wojcik@redox.me

redoxme AB sp. z o.o. Oddział w Polsce
Budynek Centrum Energetyki AGH
ul. Czarnowiejska 36, lok. 307-308
30-054 Kraków
POLAND

Contact persons

SINTEF MiNaLab
Elizaveta Vereshchagina, Ph.D.
E-mail: elizaveta.vereshchagina@sintef.no
Address: Gaustadalléen 23C, 0373 Oslo, Norway

GUT
Robert Bogdanowicz, Ph.D. D.Sc. Eng.
E-mail: robbogda@pg.edu.pl
Address: Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland

IPC PAS
Martin Jönsson-Niedziółka, dr hab.
E-mail: martinj@ichf.edu.pl
Address: Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland