„Elektrochemiczne cele mikroprzepływowe do wysokoprzepustowej i wieloparametrycznej analizy”

Celem projektu UPTURN jest opracowanie pierwszego w swoim rodzaju, wieloparametrycznego oprzyrządowania integrującego mikroprzepływowe ogniwa elektrochemiczne i zaawansowane materiały mikroelektrodowe kompatybilne z innymi technologiami analiz in situ, takimi jak UV-Vis, FTIR/IR, Raman, NMR i ultraszybka spektroskopia laserowa.
Główną wizją jest opracowanie potężnego, ale elastycznego narzędzia badawczego, które jest otwarte na dostosowanie wszystkich jego komponentów, warunków eksperymentalnych i dalszych analiz przez użytkowników. Przewidujemy, że takie narzędzia zrewolucjonizują analizę laboratoryjną w przyszłości.

Rolę lidera projektu UPTURN pełni redoxme AB Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

logo redoxme

Partnerami w projekcie są:

SINTEF_logo
ICHF_LOGO_PL

Projekt „Elektrochemiczne cele mikroprzepływowe do wysokoprzepustowej i wieloparametrycznej analizy” o akronimie UPTURN, korzysta z dofinansowania otrzymanego w ramach Funduszy Norweskich.